جهت اطلاع از نحوه ثبت نام در نمایشگاه بین المللی صنعایع برق، الکترونیک و انرژی های نوین، می توانید ضمن مطالعه راهنمای ثبت نام نسبت به ارائه درخواست ثبت نام خود اقدام نمایید.
کلیه علاقمندان به حضور در نمایشگاه می بایست نسبت به انجام کامل مراحل ثبت نام و تکمیل مدارک ثبت نام اقدام نمایند.


مراحل ثبت نام :

جهت شروع ثبت نام ابتدا باید فرم ثبت نام نمایشگاه را در بخش فرم های ضروری و یا در اینجا دانلود نموده و ضمن تکمیل، از طریق پست الکترونیک info@EPNexpo.ir و یا شماره فکس 44038164 21 98+ به دبیرخانه نمایشگاه ارسال نمایید.
برای اشخاص حقیقی، ارائه اسکن کارت ملی و پروانه بهره برداری و برای اشخاص حقوقی، ارائه اسکن کارت اقتصادی و پروانه بهره‎برداری الزامی می باشد و آندسته از شرکت هایی که هیچیک از مدارک فوق را در اختیار ندارند میبایست با ستاد برگزاری تماس حاصل نموده و ضمن معرفی و فعالیت شرکت خود مدارک مورد نیاز ستاد را ارسال نموده تا امکان ادامه مسیر ثبت نام مهیا گردد.
ارائه اصل کاتالوگ به ستاد برگزاری برای شرکت هایی که به تشخیص ستاد نیاز به بررسی دارند الزامی است.
ارسال مدارک به منزله مطالعه و پذیرش قوانین و مقررات جاری نمایشگاه می باشد.
در صورتیکه مدارک شما مشکلی نداشته باشد تائیدیه دریافت مدارک حداکثر ظرف مدت 48 ساعت به شماره همراه مسئول نمایشگاهی اعلام شده در فرم ثبت نام ارسال می گردد و در صورت مشکل داشتن مدارک پیامی مبنی بر عدم تائید مدارک ارسال می گردد و علت عدم تایید در متن پیام اعلام میشود که متناسب با آن میبایست نسبت به رفع مشکل مدارک اقدام نمایید.
پس از تائید مدارک از طرف ستاد برگزاری می بایست نسبت به انتخاب اولیه غرفه اقدام نمایید.
غرفه انتخابی شما توسط ستاد برگزاری نمایشگاه، مورد بررسی قرارخواهد گرفت و در صورت امکان پیام تأیید غرفه به شما ارسال می گردد.
در این مرحله حداکثر ظرف مدت 48 ساعت می بایست نسبت به واریز وجه مشارکت متناسب با نوع درخواست ریالی، ارزی و یا ارزی-ریالی، اقدام گردد و در غیر این صورت غرفه تأیید شده ملغی گردیده و ممکن است به شرکت دیگری واگذار گردد.
متقاضیان میتوانند به صورت اختیاری نسبت به سفارش خدمات نمایشگاهی اقدام نمایند.
در این مرحله می بایست فرم تعهدنامه ارزی- ریالی را دانلود کرده و پس از مطالعه و پر کردن همراه با یک فقره چک تعهدنامه ارزی- ریالی به آدرس ستاد برگزاری حضورا تحویل نمایید. ( شایان ذکر است مبلغ چک معادل کل ارزش ارزی غرفه با احتساب نرخ روز ارز محاسبه می گردد.) پس از ارسال چک تعهدنامه ارزی- ریالی مراحل ثبت نام کامل شده و ثبت نام شما قطعی می گردد.
در مرحله بعدی می بایست نسبت به ارسال مدارک تکمیلی اقدام نمایید.
مدارک تکمیلی شامل موارد زیر میباشد:
عنوان کتیبه غرفه ( مخصوص غرفه های با تجهیزات)
اطلاعات و اسامی جهت صدور کارت شناسایی مشارکت کنندگان
اطلاعات و شماره پلاک جهت صدور کارت پارکینگ
تکمیل و ارسال فرم حراست
درخواست خدمات نمایشگاهی بسته به نیاز
درج اطلاعات در دایرکتوری و سایت اختصاصی نمایشگاه
انجام مراحل مربوط به اخذ مجوز غرفه سازی ( مربوط به شرکت هایی که غرفه سازی دارند.)