فرصت های حمایتی

این نمایگاه به عنوان مجمعی از متخصصان حوزه برق، الکترونیک و انرژی های نوین طراحی و برنامه ریزی شده است و طی نشست های تخصصی، جلسات مذاکره و ملاقات با هیات های تجاری،ضیافت شام و سایر برنامه های پیش بینی شده، متخصصان، مشاوران، صنعت گران، بازرگانان و کارآفرینان صنایع برق، الکترونیک و انرژی های نوین داخلی و بین المللی را گرد هم آورده و توسعه بازار را به ارمغان می آورد و برای برندها و تولیدکنندگان با کیفیت این حوزه فرصتی است تا ضمن حمایت مالی از این رویداد از امکاات آن بهره مند گردند.

 • درج لوگو در بیلبورد و استرابردهای درون و برون شهری
 • 8 استرابرد اختصاصی در سطح شهر یزد
 • استقرار پرچم حامی در ورودی سالن
 • درج لوگو در محل مصاحبه مطبوعاتی
 • درج لوگوی حامی مالی در کلیه مکاتبات
 • قراردادن لوگو در کلیه مبادی اطلاع رسانی آنلاین و چاپی
 • مصاحبه اختصاصی و پوشش رسانه ای حضور حامی در نمایشگاه
 • استقرار پرچم حامی در ضیافت شام و نشست تخصصی
 • درج لوگوی حامی در کلیه صفحات دایرکتوری کتاب نمایگاه
 • درج لوگوی حامی روی کارت دعوت و پشت کارت های شناسایی
 • دریافت لوح و تندیس نمایشگاه
 • 4 استرابرد اختصاصی در سطح شهر یزد
 • درج لوگو در محل مصاحبه مطبوعاتی
 • درج لوگوی حامی مالی در کلیه مکاتبات
 • قراردادن لوگو در کلیه مبادی اطلاع رسانی آنلاین و چاپی
 • مصاحبه اختصاصی و پوشش رسانه ای جضور حامی در رویداد
 • استقرار پرچم حامی در ضیافت شام و نشست تخصصی
 • درج آگهی حامی در کتاب تخصصی نمایشگاه
 • درج لوگوی حامی پشت کارت های شناسایی
 • استقرار پرچم حامی در ورودی محل ضیافت شام
 • ارائه کارت دعوت برای 12 نفر جهت حضور در ضیافت شام