سایر خدمات

خدمات نمایشگاهی غرفه سازی خاص :

شرکت کنندگان محترم در صورت تمایل به برخورداری از غرفه سازی خاص (غیر پیش ساخته) می توانند با شرکت های طراح و سازنده غرف خودساز تماس حاصل نمایند.

غرفه سازان همکار : گروه کاردان گرافیک : 37244348- 035


انجام تبلیغات محیطی :

شرکت کنندگانی که تمایل به انجام تبلیغات و در اختیار داشتن تابلو، استند و بنر در محوطه نمایشگاه را داشته باشند، مقتضی است با شرکت مربوط که به عنوان شرکت مجری تبلیغات محیطی از سوی شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی بدین منظور منصوب می گردد تماس حاصل نمایند و نسبت به انجام سفارشات خود اقدام نمایند.

در صورتی که تمایل دارید تقاضای خود را پیش از انتصاب شرکت مربوط اعلام فرمایید می توانید با دفتر مرکزی نمایشگاه در تهران تماس حاصل فرمایید.


امور مسافرتی و اقامتی :

درصورت نیاز شرکت کنندگان و بازدیدکنندگانی که از سایر شهرها در نمایشگاه حضور می یابند، برگزارکننده نسبت به تأمین امکانات سفر و اقامت متقاضیان اقدام خواهد کرد. بدین منظور ضروری است تا متقاضیان محترم اینگونه خدمات، در زمان مناسب درخواست خود را رسماً به برگزارکننده اعلام نمایند.

همچنین شرکت هایی که جهت حضور نمایندگان خارجی یا طرف های خارجی خود در نمایشگاه نیاز به تهیه ویزای ورود به کشور و نیز امکانات اقامتی و مسافرتی داشته باشند می توانند مراتب را حداکثر 60 روز قبل از نمایشگاه به برگزارکننده اعلام نمایند تا نسبت به ارائه خدمات مورد تقاضا اقدام گردد.