هزینه ی مشارکت

نوع غرفه حداقل متراژ اجاره بها غرفه به ازای هر متر مربع
شرکت های داخلی شرکت های خارجی و نمایندگی
داخل سالن فقط زمین 16 متر مربع 900.000 ريال 85 یورو
با تجهیزات اولیه 16 متر مربع 1.000.000 ريال 95 یورو
با غرفه پیش ساخته 16 متر مربع 2.500.000 ريال 195 یورو
فضای باز (فقط زمین) 30 متر مربع 450.000 ريال 40 یورو