حامیان معنوی

این نمایشگاه به صورت متمر و مداوم، در راستای گسترش اثر گذاری خود از همراهی دخیلان تاثیر گذار این صنعت به منظور گسترش سطح روابط، اعتبار بخشی و ارتقا، دانش تخصصی استقبال نموده و لازم است تا مسئولان حوزه برق، الکترونیک و انرژِی های نوین در سطح ملی و بین المللی در راستای بهبود سطح بهره وری انرژی، اقدامات لازم را به عمل آورند.
نمایشگاه برق، الکترونیک و انرژی های نوین، این رسالت را ارج نهاده و پذیرای حامیان معنوی در این حوزه می باشد. تا کنون این نمایشگاه از حمایت و همراهی انجمن ها و موسسات زیر برخوردار است.