حمایت

با عنایت به جایگاه ویژه استان یزد از لحاظ محیط زیست و سرمایه انسانی، فیزیکی در مبحث انرژی های نوین، برق و الکترونیک در ایران و جهان، نمایشگاه صنایع برق، الکترونیک و انرژی های نوین طراحی و برنامه ریزی و برای اولین بار در سال 1396 و و همسو با برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با حضور فعالان برتر این صنعت در استان یزد برگزار گردید. با توجه به رسالت دبیرخانه دائمی نمایشگاه مبنی بر پیوستگی به روز رسانی اطلاعات و دستاوردهای تخصصی مربوط به این حوزه و در معرض نمایش گذاشتن آنها برای متخصصین و عموم جامعه، این نمایشگاه به صورت پیوسته طی دوسال گذشته برگزار گردیده است و در سال 1398 نیز استان یزد میزبان سومین دوره نمایشگاه برق، الکترونیک و انرژی های نوین خواهد بود. در این نمایشگاه فرصتی فراهم گردیده تا شرکت ها و سازمان های بزرگ بتوانند ضمن حمایت از این برنامه در مرکز توجه قرار گرفته و به توسعه برند و بازار خود اقدام نمایند.